La junta de l’Associació de la Gent Gran del Casal de Manlleu informa que finalitza el termini de quatre anys d’exercici dels càrrecs de la junta i tal com indiquen els Estatuts vigents, cal procedir a convocar Eleccions a la Junta Directiva.

Només els socis/es amb un mínim d’un any d’antiguitat tenen dret a presentar-se.

Per aquest motiu del 18 de febrer al 4 de març ambdós inclosos, quedarà obert el termini per a la presentació de candidatures que es lliuraran al despatx de la junta de l’Associació.

A l’assemblea General Extraordinària de socis/es que es celebrarà el dia 10 de març s’elegiran els/les  candidats/tes més votats.

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA 10 DE MARÇ DEL 2020